Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Maig - Agost 09


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Maig - Agost 09
 
Maig - Agost 09

Puncha per a traduir al Castellà


Ací podeu trobar les notícies que fan referència a la nostra Confraria i a la Semana Santa de 2009.


Estandart d'agermanament


Com ya es conegut, la nostra confraria junt en “La Dolorosa” estan organisant, des de que finalisara la Semana Santa 2009, una serie d'actes que culminaran en l'agermanament entre les dos confraries. Per tal cosa, les dos confraries van celebrar recentment un dinar de germanor en el transcurs del qual, el nostre Germa Major va mostrar als presents un esbos de l'estandart que representara l'agermanament entre les confraries. L'estandart consistix en una bandera de vellut negre, que du brodat l'insignia de les dos confraries aixina com una fusio de detalls florals similars als dels dos estandarts que obrin el pas en les respectives confraries.
La comissio de l'agermanament se reunirà proximament per a decidir el taller que s'encarregarà de la seua confeccio.

En la fotografia, l'estandart de l'agermanament dissenyat per Francisco Jaén.
 


Excelent velada
El sopar de germanor organisat per les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat, celebrat en el Centre Polideportiu la nit del dissabte 4 de juliol, va servir per a unir encara mes l'amistat i la sintonia entre les directives de les dos confraries i els seus confrares. En el transcurs del sopar, directius de la Dolorosa van entregar al Germa Major de la Confraria de la Soletat un obsequi en agraiment a tots els anys de colaboracio. Al sopar van acodir En Antonio Alcolea, cura retor i la regidora de Cultura, Francisca Parreño, qui en nom de l'alcalde, va fer entrega als dos germans majors una placa, en la que se reconeix l'esforç de les dos confraries per mantindre els vinculs d'amistat i confraternitat entre els confrares a traves d'actes i activitats com el sopar de germanor. El Germa Major de la Confraria de la Soletat, Lino Palomares, va presentar als assistents al sopar, l'esbos de l'estandart dissenyat per Francisco Jaén, que representarà l'agermanament entre les dos confraries.
 

 


130 confrares compartixen taula i mantell

El sopar de germanor entre les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat, reunira este dissabte 4 de juliol a 130 confrares. El sopar s'iniciarà a les 22 hores en el Centre Polideportiu de Monover i s'emmarca en els actes previs al "Germanament" entre les dos confraries. Ad est acte tambe ha confirmat assistencia En Antonio Alcolea, retor i Francisca Parreño, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Monover.


La revista de la Confraria

S'inicia el repartiment entre els confrares de la sexta edicio de la revista anual que edita la Confraria Nostra Senyora de la Soletat.
En esta edicio s'han incorporat nous continguts als ya existents en anteriors edicions.
La coneguda seccio “La veu del confrare” conta enguany en la colaboracio de Mario Vidal, Luis Quiles, Lourdes Quiles, Francisco Jaén, Joaquín Corbí, Ainhoa Navarro, Damián Corbí, Lourdes Jaén i Pilar Gran. Pablo Jaén aporta com en anys anteriors la Cronica de la nostra Confraria en la Semana Santa. I En Antonio Alcolea, retor de Monover mos oferix el seu tradicional articul.
Les fotos han sigut aportades per l'archiu de la Confraria, Juan Martínez, Mª Jesús Prats i Magda Martínez.
La revista, en una tirada de quatrecents eixemplars i vintihuit pagines en format Din A4 , mostra el sentir de la Confraria i els seus confrares.
Gracies a tots els que l'han fet possible.


Solicitada l'ajuda del conveni

La Confraria va presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Monover les factures justificants per import de 1.179'01 euros, per a solicitar el pagament de l'ajuda corresponent de mil euros, tal i com arrepleguen les clausules del conveni de colaboracio signat recentment entre l'Ajuntament de Monover i la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat.
El conveni te com a objectiu fomentar, mantindre, propiciar i potenciar les activitats culturals i socials propies de l'associacio, contribuint ad eixa finalitat en aportacions als gastos i manteniment que les activitats produixquen.


Sopar de Germanor en "La Dolorosa"

Les bones relacions existents entre Directiva, portadors i banda de tambors de les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat propiciaren que el proxim dissabte 4 de juliol se celebre en el Centre Deportiu de Monover un sopar de germanor entre les dos confraries. El preu del menu es de vint-i-dos euros i podra acodir, previa reserva, tots els confrares que ho desigen. Els interessats en acodir ad este sopar hauran de comunicar-los als directius de la Confraria o capataços del tro.
 
Dimitix el tesorer de la Junta Major

El passat divendres 15 de maig, el nostre confrare José Antonio Palomares va presentar al president de la Junta Major de Confraries de Semana Santa de Monover la seua dimissio irrevocable com a membre i tesorer de la mateixa.
José Antonio Palomares argumenta la seua dimissio en els ultims acontenyiments vixcuts en la passada Semana Santa, puix les accions de la Junta son qüestionades i no es operativa, ya que moltes de les decisions que pren la Junta son preses a la llaujera pels membres, fent finalment lo que consideren mes convenient per als seus interessos i passen per damunt d'ella impunement.


 
  Des de la seua creacio, 79841 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.