Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - In Memoriam


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  In Memoriam
 

In Memoriam

Puncha per a traduir al Castellà


Deu meu, Senyor de l'historia i amo d'ahir i dema, en les teues mans estan les claus de la vida i la mort. Sense preguntar-nos, te'ls endugueres en tu a la Morada Santa, i mosatros vam tancar els nostres ulls, vam baixar la front i simplement te diguem: està be. Que aixina siga. 

Concedix-los Senyor, el descans etern i que els allumene la teua llum perpetua.


                     Conchitina Vidal Molera                     
                           19 / 02 / 2017                               


             Soledad Mira Rico                      Salvador Pérez Deltell
                 21 / 08 / 2016                                06  / 08 / 2016


             Juan Valera Belda                   Juan Medrano Sánchez
                 16 / 02 / 2016                                23  / 04 / 2015


     María Isabel Hernandez Rico                   María Jesús Prats
                 20 / 10 / 2013                                30  / 06 / 2013


          María Teresa Fuentes               Adoración Amoros Gimenez
                 14 / 01 / 2013                               29  / 02 / 2012       Maribel Carceles Rodenas                    Micaela Rico Cerdá
               1 / 1 / 2012                                   17 / 6 / 2011            José Bernabé Tordera                  Francisco Marín Martínez
                24 / 12 / 2010                                   27 / 9 / 2010       Maruja Navarro Gilabert                 Pepita Bernabé Revuelta
                04 / 05 / 2009                                  20 / 03 /  2009
 


          Demetrio Corbí Alfonso               Francisco Gimenez Esteve 
               17 / 12 / 2008                                  13 / 07 / 2008


 
  Des de la seua creacio, 78234 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.