Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Recorregut 2017


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Recorregut 2017
 
Recorregut Provessons 2017

F
acilitem horaris i recorreguts de les provessons de Semana Santa 2017 en les que participa nostra Confraria aixina com les normes d’obligatori compliment que deuen seguir els Confrares que vullguen participar en elles.
  

Provessó Dimecres Sant

Est és l’itinerari de la Provessó de Dimecres Sant per a la Confraria Nostra Senyora de la Soletat. Eixida des de l’Iglésia a les 10:00 de la nit pel carrers: Iglesia, Maestro D. Joaquín, Doctor Fleming, Daniel de Nueda, San Juan, Plaza de la Sala, a on es produirà l’encontre en la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors. Finalisat l’encontre continuarà la provessó en el següent recorregut: Mayor, finalisant en el Temple. 

Enguany se convida també a la participació en la Provessó de Dimecres Sant a les confrares que vullguen eixir en provessó en trage i mantellina.


Provessó de Divendres Sant

Itinerari per a la Provessó de Divendres Sant en la qué participa la nostra Confraria.

 

 
Eixida des de l’Iglésia a les set i mija de la vesprada pels carrers: Major, Exconvento, Sant Joan, Avinguda de la Comunitat Valenciana, Maestro D. Joaquín, Iglésia finalisant en el Temple.


 

 Normes d’obligatori compliment

-   Els confrares hauran de respectar estrictament l’hàbit marcat per la Confraria incidint en el color dels guants, faixí i medalles o insígnies de la Confraria.

-   És obligat l’us de sabates i calcetí negres, no s’autorisa l’us de sabatilles deportives, encara que estes siguen de colors obscurs.
-   Se mantindrà una actitut de màxim respecte i recolliment durant les provessons, guardant entre sí les distàncies que siguen indicades.
-   Està totalment prohibit descobrir-se el rostre, l’us de teléfons mòvils, fumar i parlar en veu alta.
-    Els confrares no deuen eixir de la fila o lloc designat sense motiu justificat.
- No se prohibix el repartiment de caramelos, pero ha de fer-se en discreció i sense formar revolta.    
- Per a la provessó de Divendres Sant, els confrares hauran de formar els trams de la seua confraria alla on se'ls indique, sense entrar al Temple, a no ser que els responsables de les files ordenene lo contrari.  
- Els responsables de files podran prohibir la participació en les provessons als que no complixquen qualsevol d’estes normes

 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.