Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Provessons


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Provessons
 

Provessons

Puncha per a traduir al Castellà


En l’actualitat, la Confraria participa en dos de les provessons de la Semana Santa de Monòver


Provessó de Dimecres Sant

La nit de Dimecres Sant, a les 22 hores, la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat ix en provessó pels carrers de Monòver, en un itinerari diferent cada any, recordant l’acompanyament de la Verge i atres dones, de la pujada de Jesús en la Creu al Gólgota. Després de la seua eixida del temple, ho farà la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors en atre itinerari diferent, realisant un encontre entre les dos imàgens en un punt determinat del recorregut, convertint-se en un dels moments més esperats de la Semana Santa de Monòver. Des de eixe moment, les dos Confraries continuaran juntes fins al temple continuant el camí que allumenen els ciris i moguts pel so dels tambors que anuncien el pas de la Verge pels carrers de Monòver. Després de no menys de tres hores de provessó, les dos Confraries arribaran a l’Iglésia Archiprestal finalisant el seu recorregut.

 

Provessó de Divendres Sant

És la provessó en la qué participen les 5 Confraries locals. En ordre d’eixida en provessól: Nostre Pare Jesús Nazaré, Confraria del Santíssim Crist Crucificat, Nostra Senyora dels Dolors, Sant Sepulcre i la Confraria Nostra Senyora de la Soletat, que per ad esta provessó conta en moltes confrares que ixen en provessó en trage mantellina. Comença a les 19’30 hores, i l’itinerari sol ser el mateix tots els anys, modificant-lo llaugerament cada cert periodo de temps.


 

 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.