Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Moṇver - Va nàixer el 27 de giner 08


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Moṇver
  Va nàixer el 27 de giner 08
 

Presentacio oficial de la web, 27 de giner de 2008
 

Puncha per a traduir al Castellà


Despres de molts esforços i moltes hores de treball, hui podem recorrer el passat, el present i el futur de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat sense la necessitat de moure-mos del sillo.
Esta pagina web va naixer el 27 de giner, mentres Lino Palomares era Germa Major de la Confraria, es frut de l'esforç i dedicacio de confrares com José Antonio Palomares, Francisco Jaén i Mario Vidal.
José Antonio Palomares va recorrer tota a ret buscant el millor servidor gratuit on allojar la web de a Confaria. Ad ell li correspon l'honor de trobar PWG i de donar nom a la web cofradiadelasoledad.es.tl  
El següent pas va ser dotar-la de contingut i un disseny personalisat. Gracies a la informacio que guarden els archius de la Confraria (llibres d'actes, factures, informes i cartes) que se remonten als origens, s'ha pogut reconstruir l'historia des de els primers passos fins l'actualitat. Este costos treball d'investigacio, aixina com el disseny de la pagina, els continguts i la constant actualisacio es frut del treball de Francisco Jaén.
En la web en funcionament, Mario Vida s'oferix per a traduir tot el seu contingut al valencià seguint les Normes d'El Puig. Despres de diversos mesos de treball en la seua traduccio, el 8 d'agost es presenta la web en valencià confrariadelsoletat.es.tl  identica en continguts i disseny a la versio castellana.
Des de que començara a caminar, esta pagina web ha contat en l'ajuda incondicional de molts confrares i colaboradors que aporten els seus treballs fotografies, articuls i idees per a que els continguts que aci s'oferixen definixquen en la millor expressio, la Fe, el respecte i l'admiracio dels confrares i el poble de Monover cap a la nostra titular, la Mare de Deu en la seua advocacio de Nostra Senyora de la Soletat


 
  Des de la seua creacio, 78235 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.