Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Restauracio de l'Image


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Restauracio de l'Image
 

Restauracio de l'Imatge

Puncha per a traduir al CastellàLa restauracio de l'Image de Nostra Senyora de la Soletat en el seu rostre deteriorat pel pas del temps va ser un dels objectius de la Junta Directiva.

Des que començara a funcionar l'any 2004, es va crear un orde de preferencies en el que s'incloïa la restauracio, si be es cert que en primer lloc estava la construccio d'un nou tro, davant el deteriorament de l'antiga carrossa.

Ara, podem recordar tot el proces de la restauracio de la talla de la nostra Titular. El primer pas es va donar quan va finalisar la Semana Santa de 2008, el mati del dumenge 27 d'abril, quan en un almorçar de treball es va reunir la Junta Directiva i els capataços del tro marcant els objectius i prioritats a realisar durant el present any. Per majoria s'aprova la restauracio de la nostra titular iniciant uns primers contactes en tallers de restauracio on dur a terme eixo treballs sobre la nostra image. Finalment, en una reunio posterior celebrada el 27 de juny se decidix que per proximitat geografica i per l'avalada trayectoria professional, Na Mónica Navarro, llicienciada en Belels Arts, especialisada en restauracio per la Facultat de Belles Arts de l'Universitat de Barcelona el 1995, siga l'encarregada de realisar-la en el seu taller, ubicat en la veïna localitat de Sant Joan d'Alacant.

El 17 de juliol es traslladada l'Image per a la seua restauracio. En la seua absencia una fotografia a grandaria real ocupa el seu lloc en la capelleta des de la que es venera en l'Iglesia de Sant Joan Batiste.

En el mati del 4 d'octubre, membres de la Junta Directiva i cambreres van visitar els treballs de restauracio, que ya es trobaven molt alvançats, apreciant una tonalitat en la cara mes palida, frut de la neteja mecanica i quimica que va permetre recuperar els colors autentics aplicats en son dia per l'autor i que segons la restauradora corresponen millor ad una Mare de Deu de la Soletat.


L'actuacio mes important se va efectuar en la cara i les mans, en la consolidacio de la capa pictroica, la neteja mecanica i quimica de la capa pictorica, l'estucat, la reintegracio cromatica per mijà de la tecnica del puntillisme, el verniçat i la proteccio final, aixina com la sustitucio de les pestanyes i llagrimes. Tambe es va tractar el rest de la fusta en tecniques de desinsectacio i proteccio contra xilofacs.

El dissabte 15 de novembre, Nostra Senyora de la Soletat torna a Monover. A les 10:45 va ser vestida en la sacristia per les cambreres, en el carinyo, la devocio i el respecte que sempre han mostrat cap ad ella. Al voltant de les 13:30 d'eixe mateix dia i fins el mati del 29 de novembre, l'Image queda exposta al public i fidels que desigen contemplar els treballs de restauracio.

Eixe mateix mati, l'Image es trasllada de nou al taller de restauracio per a corregir la diferent tonalitat existent entre la cara i les mans, frut de la neteja de la capa pictorica a la que va ser somesa principalment en la seua cara.

Finalment, el dia 23 de giner de 2009, l'Image torna de nou a Monover i despres de ser vestida, va ser depositada en la seua capelleta des de la que es venera en l'Iglesia Parroquial.

Les despeses originades pels treballs de restauracio van ascendir a 2.360 euros i foren abonats en la seua totalitat per un donant anonim.

 
  Des de la seua creacio, 78235 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.