Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Naturalea de la Confraria


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Naturalea de la Confraria
 


Confraria de Nostra Senyora de la Soletat Monòver

Puncha per a traduir al Castellà


La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monòver és una associació de fidels en personalitat jurídica pública constituïda en l'any 2004 en la diòcesis d’Oriola-Alacant, a l’ampar de lo establit en el Còdic de Dret Canònic vigent. Acollint-se a lo dispost en la llei organica 1/2002 del 22 de març, regularora del dret de asociació i en la llei 14/2008 del 18 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de Asociacions de la Comunitat Valenciana, carint d’ànim de lucre. La seua image està exposta a veneració en l’Iglésia Archiprestal de San Joan Bautista de Monòver. Va ser fundada el 1943, després del final de la Guerra Civil Espanyola. Ix en provessó en la Semana Santa de Monòver, junt a les atres 4 Confraries de la Ciutat.


La Confraria està formada per 423 Confrares (Semana Santa 2011) que ixen en provessó pels carrers de nostra ciutat en el seu hàbit negre, faixí, i capirot negre adornat en una Maria blanca brodada, arribant fins a l’esternó. Penja del pit per mig d’un cordell que alterna negre i blanc entrellaçats en espiral, un medalló en l’emblema de la Confraria. Capa de vol negra i les voltes del mateix blanc nuclear, quedant la dreta a la vista i l’esquerra tapada mostrant de nou atra Maria brodada. 

El Tro, en l’especial disposició dels cresols i el seu adorn format per centenars de clavells i roses blanques, acollix a la nostra titular. Talla de Vestir de Nostra Senyora de la Soletat, (Segle XVIII) d’autor desconegut recuperada després de la Guerra Civil. Vestida en un mant de vellut negre brodat en argent per les Senyores Remedios Rico Sánchez, Catalina Mestre, Elena Albert i alumnes del colege de les Calasàncies. Porta en les seues mans la corona d’espines i els tres claus de Crist.

 
 
 
  Des de la seua creacio, 78234 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.