Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Confrares en mantellina


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Confrares en mantellina
 
Confrares de trage i mantellina

Puncha per a traduir al CastellàLa Confraria, naixcuda el 1943, no permetia l’ingrés de dònes en les seues files per decisió del cura retor En Miguel, qui no permetia la participació de la dòna en les provessons vestida en trage de capucho (hàbit i capuchó) en cap de les confraries de Monòver, encara que alguna ho feya amagada, puix entrava a l’Iglésia en el capuchó posat, per a no ser descoberta per En Miguel.

El 1968 i baix la presidència del Germà Major Silvestre Molera i l’esforç i l’impuls de dònes com Conchita Molera, Asunción Palomares, Juanita Barberá, Reme Molera i Antonia Pérez se va formar la Confraria de les dònes. Els seus confrares eixiran en provessó baix el consentiment del cura retor, en peineta de carei, mantellina de blonda, trage de riguros dol en una Maria abotonada al pit i portant en les seues mans un ciri encarnat, el seu rosari i els seus guants. D’esta manera se va conseguir dona accés i participació a la dòna en la Semana Santa i les seues provessons. En poc temps, el número de confrares va aumentar de manera considerable arribant a ser més de 300. 


Entre eixe nutrit grup de dònes estan les Cambreres de la Verge, encarregades de vestir a l’Image en l’hàbit i el mant en el qué participarà en les provessons, depositant en les seues mans la corona de punches, els tres claus de Crist i un mocador en el qué secar les seues llàgrimes, que en moltíssima estima i devoció elles mateixes han confeccionat. 

Després de la jubilació del cura retor En Miguel, se va terminar la llimitació de participar en les provessons en trage i mantellina, donant-les la possibilitat de triar Confraria en la qué eixir en provessó en trage de capucho. Des d’eixe moment en la nostra Confraria les dònes decidixen cóm volen participar en les provessons, en hàbit i capuchó, o en trage i mantellina.

Des de que en 2004, la Confraria se va convertir en una associació pública de fidels sense ànim de lucre, constituïda en la diòcesis d’Oriola-Alacant, i se van acceptar els estatuts, la secció masculina i femenina se van fondre en una; després de l’elecció de la Junta Directiva, on se troben representades les dos parts.

Segons l’acort al que va aplegar la Junta Directiva en la reunió celebrada el 27 d’abril de 2008, els confrares vestits d’hàbit i capuchó obriran la provessó, seguits de la banda de tambors, i el tro en l’Image de Nostra Senyora de la Soletat, acompanyada de les dònes desfilant en trage i mantellina; afegint a la provessó, elegància, serietat, i el respecte que sempre les ha distinguit. 
 

 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.