Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Confraternisacio


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Confraternisacio
 
Confraternisacio

Puncha per a traduir al CastellàDes de que la nostra Confraria compartix la nit del Dimecres Sant en la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors, l'amistat entre directives i confrares ha anat aumentant progressivament, propiciant l'acte de confraternisacio vixcut est any 2010 entre les dos confraries.

La confraternisacio te per objecte mantindre i promoure, a traves del cult a Maria en les seues advocacions dels Dolors i la Soletat, l'inquietut espiritual dels confrares, comentant la seua devocio i procurant una formacio religiosa acorde en les exigencies evangeliques, per a la seua proyeccio en tota la comunitat cristiana.

La cronologia d'esta historia d'amistat fraternal sellada recentment pels germans majors de les dos confraries s'inicia al finalisar la Semana Santa de 2009

Sabedors de que els contactes mantinguts entre les directives sempre han gojat d'una sintonia envejable, s'inicien els primers passos per a consolidar els mateixos en un agermanament. Per ad aixo se crea una comissio formada per membres de les dos confraries en l'objectiu de coordinar els actes i activitats a celebrar durant tot l'any.

En els primers contactes, i despres de l'insistent veus dels confrares, la comissio decidix celebrar un sopar de germanor. El sopar, celebrat en el Centre Deportiu la nit del dissabte 4 de juliol de 2009, va reunir a 130 confrares i va aprofitar per a unir encara mes l'amistat i sintonia entre les directives i els confrares.


En el transcurs de la mateixa, directius de la Dolorosa van entregar al Germa Major de la Confraria de la Soletat un regal en agraïment a tots els anys de colaboracio. Al sopar van acodir En Antonio Alcolea, retor i la Regidora de Cultura, Francisca Parreño, qui en nom de l'alcalde va fer entrega als dos germans majors una placa en la que es reconeix l'esforç de les dos confraries per mantindre vinculs d'amistat i confraternitat entre els confrares a traves d'actes i activitats com el sopar de germanor.

Lino Palomares, Germa Major de la Confraria de la Soletat, va presentar als assistents l'esbos de l'estandart dissenyat per Francisco Jaen, que en l'actualitat representa corporativament la confraternitat entre les dos confraries. L'estandart consistix en una bandera de vellut que du brodada els escuts de les dos confraries, aixina com una fusio de detalls florals iguals als dels estandarts que obrin pas en les respectives confraries.

Des de llavors s'inicien els contactes en diversos tallers de brodat per a l'elaboracio dels estandarts. Finalment, se broden en un taller de la veïna localitat d'Elda. Tambe se redacta un document on figuren els objectius i les normes basiques de la confraternisacio.


Ans d'inciar la provesso, en la nit del Dimecres Sant, beneïxen els estandarts. Un brodat en argent sobre vellut negre i l'atre en brodat en or i vellut granat. A l'inici de la provesso les Confraries canvien l'estandart, fins que minuts abans de produir-se l'encontre entre les dos imagens en el Parc de l'Alberdeda, s'intercanvien estandarts i diplomes commemoratius entre els germans majors. A continuacio, despres de celebrar en aplaudiments i llagrimes d'emocio l'encontre els confrares de llum se fusionen prenint el cami de tornada a l'iglesia, i les bandes de tambors i cornetes junt a les imagens ixen del parc situant-se en paralel, caminant com agafades de la ma fins finalisar l'avinguda de les Moreres, a on despres de l'intrepretacio de La Saeta partirà primer Nostra Senyora dels Dolors i darrere Nostra Senyora de la Soletat fins el temple.
Finalisada la Semana Santa 2010, els Germans Majors de les dos confraries estampen la seua firma en el document de confraternisacio, deixant constancia escrita d'una amistat vinguda a mes en el pas dels anys i que espera se consolide en el futur, desijant que els llaços que hui mos unixen permaneixquen en el temps, i que els nostres confrares i els que en un futur seran, se senten orgullosos de perteneixer ad estes confraries i a est acte de confraternitat, que ya forma part de l'historia de la Semana Santa monovera.

Per davant queda un llarc cami, ara s'ha de continuar potenciant esta amistat a traves d'actes i activitats. Les confraries s'han compromes a fomentar i mantindre els vinculs d'amistat i germanor, la pau i l'harmonia, mijan la vinculacio d'interessos comuns entre les dos.

La comissió de confraternisacio deu impulsar i organsiar actes, velades, excursions i activitats similars que fomenten l'afecte i l'unitat de tots els germans, dins d'una autentica moral cristiana.

I els confrares, han de donar public testimoni de la seua fe, fent penitencia, eixint en provesso, en la nit de cada Dimecres i Divendres Sant, en les sagrades imagens de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat.


 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.