Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Copyright


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Copyright
 

© 2007-2023 Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monover

Puncha per a traduir al Castellà


Dret de l'autor (del frances
droit d' auteur) es un conjunt de normes i principis que regulen els drets morals i patrimonials que la llei concedix als autors pel fet de crear una obra lliteraria, artistica o cientifica, estiga publicada o siga inedita.
 

El simbol © (una lletra "C" mayuscula dins d'una circumferencia) fa referencia al dret d'autor (copyright) sobre obres intelectuals. Per al seu naiximent no es necessita cap formalitat, es a dir, no requerix la inscripcio en un registre o el deposit de copies, els drets d'autor naixen en la creacio de l'obra.
 

En l'actualitat, se pot dir de manera general que, en el cas mes senzill i freqüent d'un sol autor, els drets d'explotacio de l'obra duren tota la vida de l'autor i setanta anys despres de la seua mort o declaracio de la mateixa. En cas d'obres en diversos autors, els setanta anys conten a partir de la mort de l'autor que falte l'ultim.
L'avis de copyright consta de tres parts:
 

1. El simbol de Copyright ©.
2  L'any de publicacio. Si son diversos se separen per comes o si es una serie consecutiva d'anys se posa el primer i l'ultim separats per comes.
3. Nom del que te el copyright. 

El titular dels drets d'autor goja de drets exclusius respecte al:
 

Dret a fer copies.
Dret a distribuir copies.
Dret a fer treballs derivats (traduccions, adaptacions...).
Dret a exposicio publica.
 

Estos drets existixen des de que el treball es creat i pertanyen a l'autor, este els pots vendre, llogar, transferir o donar-los individualment o en conjunt.
 
 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.