Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - La Banda de Tambors


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  La Banda de Tambors
 
La Banda de Tambors 

Puncha per a traduir al Castellà


És fàcil reconéixer el seu instrumental, pel banderí en vellut negre en una Maria brodada cenyit al front. Des de 1989 acompanya el pas de la nostra Titular, eixint en provessó davant del tro, anteriorment era la Banda de Música “L’Artística” qui tancava el pas, puix que no hi havia banda pròpia.

L’ingrés en ella és molt solicitat entre els confrares, puix hi ha llista d’espera tots els anys. Els encarregats de la banda són Carlos Verdú, Ernesto Verdú i Enrique Navarro, preocupant-se durant tot l’any de traure nous tocs que enriquixquen les provessons i els ensajos, que s’inicien els primers dies de l’any, i se prolonguen fins pocs dies ans del Dimecres Sant.

El so particular del seus tambors trenca el silenci de la nit, en el redoble de les caixes i el colpeig dels bombos que anuncien el pas de la Senyora, lent, pero ferm. Els fidels que esperen emocionats, trenquen en aplaudiments al arribar a l’Iglésia Archiprestal, reconeixent el treball realisat pels 33 confrares que formen la banda. Des de 2006 ix en provessó en el seu propi estandart, oferit a la Confraria per Alícia Pérez.

En la Semana Santa de 2008, la Confraria adquirix 5 tambors chicotets que aprofiten per al inici de Confrares més jóvens que volen formar part de la banda de tambors. Els ensajos dels confrares més jóvens coincidixen en data i hora en els de la Banda de la Confraria, encara que són al marge de la mateixa. S’espera que estos jóvens estiguen preparats per a eixir en provessó en la Semana Santa de 2009, ampliant després de la seua incorporació el número d’integrants de la banda.

 
  Des de la seua creacio, 78235 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.