Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Mon˛ver - Últimes Notícies


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Mon˛ver
  Últimes Notícies
 
Últimes Notícies

Puncha per a traduir al Castellà


Ací podeu trobar les últimes notícies que fan referència a la nostra Confraria i a la Semana Santa de 2015.

Revista Creu de Guia 2015

La 9ª entrega de la revista Creu de Guia, que edita la Junta Major de Confraries i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Monover, sera presentada pel pregoner de la Semana Santa 2014, En Pablo Jaén, el dumenge 15 de febrer a les 13 hores en la Casa de Cultura. 

La revista, en huitanta pagines en tamany Din A4 i en una tirada de 500 eixemplars, ha sigut elaborada per un consell de redaccio format per Marcial Poveda, Mari Carmen Calpena, José Antonio Bellot, Mari Carmen Ponsoda, Noelia Gisbert i Francisco Jaén. Est ultim tambe s'ha encarregat de la maquetacio. El consell de redaccio va iniciar el seu treball a principis de novembre de 2014.

Per ad esta edicio, l'eleccio de la fotografia li correspon a la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat.
Foto: Luís Quiles.


Reunio de la Banda i dels Portants 

La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat informa als seus germans confrares que la reunio per a la banda de tambors, tindra lloc en la casa de germanor el proxim dissabte 10 de giner. Els membres de la banda de tambors i aquells confrares interessats en formar-ne part, hauran d’acodir al lloc senyalat a les 13.00 hores. En esta reunio es confeccionarà la llista d’integrants i es concretarà el dia d’inici els ensajos.
Els chiquets que vullguen iniciar els seus primers ensajos en la banda de tambors hauran d’anar acompanyats pels seus pares.

El proxim dilluns 12 de giner, a les 21:15 hores, tindra lloc la reunio per els portants en la casa de germanor. A la reunio, estan convidats tots els confrares majors de 18 anys que desigen portar al muscle a la Senyora de la Soletat
.


 
  Des de la seua creacio, 79844 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.