Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Giner - Decembre 14


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Giner - Decembre 14
 
Giner - Decembre 2014

Puncha per a traduir al Castellà


Ací podeu trobar les últimes notícies que fan referència a la nostra Confraria i a la Semana Santa de 2014.Donatiu a Cáritas

Un dels objectius de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat és la colaboracio en les institucions sense anim de lucre, encarregades de l'antecio als pobres i marginats. Per aixo, la Confraria, sensibilisada en els més desfavorits, va destinar un percentage del seu presupost a l'obra social. El dimarts, 9 de decembre, la Confraria va fer una entrega a Cáritas Monover de 100 Kgs. de farina i 100 litros d’oli.

Dumenge de Fira

El dumenge 30 de novembre, la Confraria estara present en la Fira, en la seua tradicional "paraeta" situada en la Plaça la Sala. Com ya es habitual, des de les 10 fins les 14 hores del dumenge 30, la Confraria participarà en els actes organisats per la Regidoria de Cultura en motiu de la Fira de Santa Caterina 2014.
Obsequiarém als confrares, amics i public en general que mos visite en coca i moscatell, revistes de la Confraria i fotografies de bojaca. Ademes, podran adquirir: porta-retrats, pins, "cubrebalcons", clauers, loteria i atres articuls de la Confraria.


Confirmacio per a adults 2014

La comunitat parroquial informa que el dijous 23 d’octubre començaran les classes de preparacio per a la confirmacio d’adults.

El sacrament de la Confirmacio constituïx junt en el Batisme i la Comunio, el conjunt de sacraments de la iniciacio cristiana i la seua recepcio es necessaria per a la plenitut de la gracia batismal.

Els confrares i veïns que no hagen sigut confirmats i tinguen el desig de participar en el curs de preparacio, hauran d’acodir als salons parroquials el proxim dijous 23 d’octubre a les 20:15h.


Loteria Nadal 2014

La confraria de Nostra Senyora de la Soletat ya dispon de la loteria per al sorteig de Nadal del 22 de decembre. El número 67.441 es pot adquirir en dècims,en els llocs de costum.
Enguany mos pot tocar, ¡no te quedes sense ell!

Actes festes de setembre 2014

Entre els actes religiosos organisats en motiu de les festes en honor a la nostra patrona, el dumenge 7 de setembre, representants de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat i aquells confrares que ho desigen, vestits en el trage tipic monovér, participaran en l'ofrena de flors i fruits a la Santissima Mare de Deu del Remei. 

Tambe el divendres 12 de setembre, la Novena a la Mare de Deu, contarà en la participacio de totes les confraries i germandats de Monover. La novena començarà a les 19:30 hores en el res del Sant Rosari. A continuacio se celebrarà la Santa Missa.

Tots els germans confrares que ho desigen, estan convidats a acompanyar-mos en estes celebracions. 


Revista de la Confraria, Nº 11 


El proxim dissabte 26 de juliol començarà a distribuir-se entre els germans membres de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat un nou eixemplar de la revista anual. Esta 11 edicio conta entre altres en les seccions dedicades als portants, la banda de tambors, la Capella, l’historia de la confraria,Junta Directiva, les novetats, la salutacio del Vicari i el President de la J.M.C.S, atres confraries i la cronica de la Semana Santa de 2014.

D’este numero cal destacar els articuls publicats en "La voz del Cofrade" escrits per Mario Vidal, Luis Quiles, Pilar Serrano, Jhony Carpena, Carlos Maluenda, Juana Rodríguez, José Antonio Carbonell i Demetrio Mallebrera.

Tambe destaquem el treball d’investigacio aportat per Rafael Sellers, l’articul de Damián Corbí dedicat a la Capella i la fotografia de Salva Vidal que se troba en la portada. La revista, en format Din A4, conta en 32 pagines a tot color i una tirada de 450 eixemplars de distribucio gratuïta.

Les fotografies han segut aportades desinteressadament per Alejandro Teruel, Joaquín Molina, Luis y Carlos Quiles y Francisco Jaén.

Gracies a tots els que l'han fet possible.


Orde provessonal Semana Santa 2014

La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat tractarà enguany d'evitar els problemes que sorgixen cada any en el desenroll de les provessons. Per a evitar estos repetits imprevistos, s'ha decidit dividir la provesso en tres trams i cada u d'ells contarà en un diputat de tram, responsable del seu control i organisacio.

Obrirà la provesso l'estandart de la confraria, seguit d'un grup de chiquets. A continuacio hi haura un primer tram format per confrares de llum, seguit d'un segon tram. I despres hi haura un tercer tram de mantilles de llum.

Despres dels confrares de llum, ocuparà el seu lloc la banda de tambors, el pas de la titular, la capilla, les reserves del portadors, les camareres de la Mare de Deu i tancarà la provesso la presidencia.

Com a divisio de cada tram eixiran en provesso els estandarts de la banda de tambors i el de la confraternisacio, flanquejats per farols de ma, i una chica portarà la corona d'espines i els claus, que sera acompanyada per dos farols infantils.

Quan els confrares de llum canvien el seu vale de cera, se'ls assignarà el tram de provesso per a Dimecres i Divendres Sant.

Es important, per al bon funcionament de la provesso, que cada confrare respecte les normes que el diputat de tram l'indique, guarde silenci i ocupe el lloc assignat.


Missa de la Confraria

El dissabte, 22 de març, se celebrarà a les 19:30 hores, en l'iglesia de Sant Joan Batiste de Monover, la Santa Missa oferida per la Confraria de la Soletat. Durant l'eucaristia, l'image titular de la confraria permaneixerà en l'altar major del temple.

Si algun confrare desija participar en la celebracio eucaristica en llectures, ofertori, etc. ha de comunicar-ho al Germa Major o membres de la Junta Directiva. Recordem a tots els confrares l'obligatorietat de l'assistencia a la missa en honor de nostra titular, manifestant el respecte i devocio a la Verge de la Soletat.

Ademes, com en anys anteriors, els confrares que ho desigen beneiran les vestes i atres objectes de la confraria.

Cruz de Guía 2014 

El proxim dumenge, 2 de març, a les 13 h, en la Casa de Cultura, sera presentada la revista "Cruz de Guía 2014". La presentacio correra a carrec del sacerdot D. José Navarro Navarro. En esta edicio, els articuls escrits per confrares de la Soletat son mes numerosos de lo habitual, a l'haver segut solicitada la colaboracio des d'atres confraries o germandats.

Relacio d'articuls dels nostres confrares en la revista Cruz de Guía 2014:

Luis Quiles:  “Fuera de la Cruz no hay otras escaleras” en las pagines dedicades a la nostra confraria.
Nicolás Vidal: ” Derecho de Cofradías y Hermandades” en les pagines dedicades a la Confraria de Nostre Pare Jesus.
Francisco Jaén: “Grand Prix 2013” en la seccio Recordando. “Escenas de Pasión, capítulo I” i “Compromiso de fe”en les pagines Processons, Dumenge de Rams i Dimecres Sant respectivament, i “Luz de vida” en les pagines dedicades a la nostra confraria.
Mario Vidal: “Piedras vivas” en l'editorial i l'articul “Un domingo raro” en les pagines dedicades a la Germandat de l'Entrada de Jesus Triumfant en Jerusalen.

La foto de portada correspon a la Confraria del Sant Sepulcre i Jesus Captiu.


Visita pastoral del Bisbe

El dimarts, 28 de giner, el senyor Bisbe de la Diocesis d'Oriola-Alacant En Jesús Murgui Soriano, en visita pastoral per Monover, es reunirà a les 20:30h, en els salons parroquials, en les directives de les confraries i germandats de Monover.
Posteriorment, el 7 de febrer, a les 20h, intercanviarà impressions en el Consell Ampliat de Pastoral, i el dissabte 8, a les 19:30h celebrarà, en la Parroquia de Sant Joan Batiste de Monover, una Missa Estacional a la que seguirà una Assamblea.
L'ultim dia de visita a Monover, dumenge 9 de febrer, l'aprofitarà per a recorrer les pedanies de Chinorlet i les Cases del Senyor.


Ensajos de la Banda y dels Portants

Despres de les reunions de els portants i la banda de tambors, celebrades el dijous 16 i dissabte 18 de gener, es va decidir que els ensajos de portants i la banda de tambors seran els dilluns i dijous en el lloc de costum. El primer ensaig està previst per al dilluns 27 de Giner.

Els chiquets que estan aprenent a tocar el tambor tindran el primer ensaig el dissabte 1 de febrero a les 16 hores


Reunio de la Banda i dels Portants 

La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat informa als seus germans confrares que el proxim dijous 16 de giner tindra lloc una reunio per els portants, en la casa de germanor situada en el carrer del Doctor Fleming, nº 1 (darrere del Casino). La reunio, a la que estan convidats tots els confrares majors de 18 anys que desigen portar al muscle a la Senyora de la Soletat començarà a les 21:00 hores.

La reunio per a la banda de tambors, tindra lloc en la casa de germanor
el proxim dissabte 18 de giner. Els membres de la banda de tambors i aquells confrares interessats en formar-ne part, hauran d’acodir al lloc senyalat a les 12:30 hores. En esta reunio es confeccionarà la llista d’integrants i es concretarà el dia d’inici els ensajos.
Els chiquets que vullguen iniciar els seus primers ensajos en la banda de tambors hauran d’anar acompanyats pels seus pares. 
  Des de la seua creacio, 79844 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.