Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Giner - Decembre 12


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Giner - Decembre 12
 
Giner - Decembre 2012

Puncha per a traduir al Castellà


Ací podeu trobar les notícies que fan referència a la nostra Confraria i a la Semana Santa de 2012.

Bon Nadal


¡Que en estes dates nadalenques renaixca l’amor i la llum de la felicitat!
Que l’ilusio se transforme en maravellosa realitat
i que les nostres mans s’unixquen a les vostres, plenant els cors d’amistat.

Bon Nadal i feliç 2013 a tota la gent de be


La Mare de la Soletat, en el seu infinit amor i bondat, conseguirà que l’esperit del Nadal, no nomes toque les animes, sino que cale en elles.


Ensajos de la banda i dels portants 

Despres de les reunions de la banda de tambors i els portants, celebrades el dissabte 15 de decembre, es va decidir que els ensajos de la banda de tambors seran els dilluns i dijous a les 20:30h en el lloc de costum. El dilluns 7 de giner a les 20:30 hores s’arreplegaran els instruments en la casa de germanor i a continuacio tindra lloc el primer ensaig.
Els chiquets que estan aprenent a tocar el tambor seran informats proximament de la data d’inici dels seus ensajos.

Els portants tindran els seus ensajos, en el lloc de costum, els dilluns i dijous a les 20:45 hores. El primer ensaig està previst per al dilluns 4 de febrer.
En referencia a la votacio del capataç, no va ser menester iniciar el proces de votacions perque nomes es va presentar la candidatura de l’actual capataç: Joaquín Corbí. Ara cal triar el segon capataç. Per lo que, des d’ara i fins l’inici dels ensajos, s’obri el terme de presentacions de candidatures. Si algu està interessat en compartir esta experiencia en Joaquín, haura de comunicar-ho quant ans a qualsevol membre de la Junta Directiva.
 


La Confraria de la Soletat en Cáritas 


Cáritas parroquial de Monover mes que una organisacio per a solucionar situacions de pobrea, mes o menys greus, es una dimensio esencial de la comunitat cristiana.

 Cáritas de Monover desenrolla una important faena d’ajuda i promocio social a diversos grups en situacio de precarietat i exclussio social.Treballant en el servici de la caritat, i organisant i coordinant les ajudes aportades per la comunitat cristiana a favor dels mes pobres i marginats

 La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, sensibilidada en la necessitat per la que passen moltes families de la localitat, vol fer una invitacio per a que germine el nostre costat mes huma i sigam generosos en els mes necessitats. Entre tots podem alegrar el Nadal a pares i chiquets que, per desgracia, patixen no nomes la necessitat de l’afecte familiar, sino tambe de les carencies basiques.

 S’aproximen dates molt dificils per a molta gent necessitada i Cáritas de Monover necesita de l’ajuda i colaboracio de tots mosatros. Entre les necessitats mes solicitades destaquem la llet, el sucre, dolços de Nadal, oli, llandes de conserves i productes no peridors.

¡Colaborem tots! Deixem que germine el nostre costat mes huma i sigam generosos en els mes necessitats. Este Nadal viu senzillament, per a que atres, senzillament puguen viure.


Reunio banda de tambors i portants

La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat informa als seus germans confrares que el proxim dissabte 15 de decembre tindra lloc una reunio per a la banda de tambors i els portants, en la casa de germanor situada en el carrer del Doctor Fleming, nº 1 (darrere del Casino).

Els membres de la banda de tambors i aquells confrares interessats en formar-ne part en el seu 25 aniversari, hauran d’acodir al lloc senyalat a les 17 hores. En esta reunio es confeccionarà la llista d’integrants i es concretarà el dia d’inici els ensajos.
Els chiquets que vullguen iniciar els seus primers ensajos en la banda de tambors hauran d’anar acompanyats pels seus pares.

La reunio dels portants començarà a les 18:30 hores. A la que estan convidats tots els confrares majors de 18 anys que desigen portar al muscle a la Senyora de la Soletat. En la reunio, s’intercanvairan impressions, es prepararà la llista de portants, es decidirà la data d’inici dels ensajos i es triarà capataç.
Encara que puga pareixer que va ser fa pocs dies, la realitat es que està proxima la Semana Santa en la que la titular de la confraria complirà deu anys en el seu tro de portants.
Viu una experiencia unica i gratificant. No deixes passar l’oportunitat. Deixa-li els teus peus a la Senyora de la Soletat per a que puga eixir en provesso.

S’aproxima un any intens, carregat d’actes i sorpresses. La confraria commemora el 70 aniversari de la seua fundacio. ¡No te quedes fora i participa!


Numeros sorteig Loteria Nacional

En motiu del sorteig del dia 22 de decembre de la Loteria Nacional, la Confraria ha intercanviat en atres confraries de Monover, com la de Nostre Pare Jesus, Nostra Senyora dels Dolors, Santisim Crist i el Sant Sepulcre, decims per al sorteig de Nadal de 2012.
D'esta manera, la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat juga en este sorteig un decim dels números 92.737, 89.571, 41.490, 65.125 i el nostre 32.181. Aprofitem per a agrair la colaboracio de tots els confrares i amics que han adquirit decims i participacions per ad este sorteig.
Molta sort a tots.


Missa de difunts

La Confraria de Nostra Senyora de la Soletat invita a confrares i veïns de Monover a la missa pels difunts de la confraria, que tindra lloc a les 19:30 hores del dissabte 1 de decembre en l'iglesia Archiprestal de Sant Joan Batiste de Monover. 


Dumenge de fira
 
El dumenge 25 de novembre, la Confraria estara present en la Fira, en la seua tradicional "paraeta" situada en la Plaça la Sala. Com ya es habitual, des de les 10 fins les 14 hores del dumenge 25, la Confraria participarà en els actes organisats per la Regidoria de Cultura en motiu de la Fira de Santa Caterina 2012.
Obsequiarém als confrares, amics i public en general que mos visite en coca i moscatell, revistes de la Confraria i fotografies de bojaca. Ademes, podran adquirir: porta-retrats, pins, "cubrebalcons", clauers, loteria i atres articuls de la Confraria.
 


Confirmacio per a adults

La comunitat parroquial informa que el dijous 18 d’octubre començaran les classes de preparacio per a la confirmacio d’adults.

El sacrament de la Confirmacio constituïx junt en el Batisme i la Comunio, el conjunt de sacraments de la iniciacio cristiana i la seua recepcio es necessaria per a la plenitut de la gracia batismal.

Els confrares i veïns que no hagen sigut confirmats i tinguen el desig de participar en el curs de preparacio, hauran d’acodir als salons parroquials el proxim dijous 18 d’octubre a les 20:15h.


Loteria de Nadal 2012

La confraria ya dispon de la loteria per al sorteig de Nadal del 22 de decembre. El número 32181 es pot adquirir en dècims (23 €uros) o paperetes (3 €uros), en els llocs de costum.
Enguany mos pot tocar, ¡no te quedes sense ell!


Actes religiosos festes de setembre

Entre els actes religiosos organisats en motiu de les festes en honor a la nostra Patrona, el divendres 7 de setembre, representants de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, vestits en el trage monovér, participaran en l'ofrena de flors i fruts a la Mare de Deu del Remei

Tambe el divendres 14 de setembre, la Novena a la Verge contarà en la participacio de totes les Confraries i Germandats de Monover. La Novena començarà a les 19:30 hores en el prec del Sant Rosari. A continuacio se celebrarà la Santa missa.

Convidem a tots els germans confrares que ho desigen a acompanyar-mos en estes celebracions.


La revista davant l'apostol Santiago


Fran Poveda i Carla M. Ruiz, varen començar el passat divendres 3 d’agost el cami de Santiago. Coincidint en les seues vacacions, l’any passat feren una primera part del cami i este segon any conseguiren posar punt final al trayecte.

El divendres 10 d’agost ya estaven enfront de la Catedral de Santiago i uns diez mes tart, el dimecres 15 finalisaren el recorregut en Fnisterre, a on l’espectacul de l’ocas en el sol afonant-se en el mar es glorios i la sensacio d’haver finalisat la peregrinacio pot fer saltar les llagrimes d’emocio.

Per sorpresa, mos enviaren una foto enfront de la catedral de Santiago a on es pot vore a Fran protant entre les seues mans la revista de la Confraria, que introduiren en la seua mochila ans d’eixir i que va acompañar el seu peregrinar fins el final del cami en Finisterre.


Revista de la Confraria, nº 9

 

A falta d’uns mesos per a que la Confraria de la Soletat de Monover complixca 70 anys, el proxim dilluns 2 de juliol començarà a distribuir-se entre els germans de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat un nou eixemplar de la revista anual. Esta novena edicio conta en les anteriors seccions habituals dedicades als portants, la banda de tambors, la directiva, l’historia de la confraria, les novetats, la salutacio del retor, atres confraries i la cronica de la Semana Santa de 2012. D’este numero cal destacar els articuls publicats en "La voz del Cofrade" escrits per Mario Vidal, Luis Quiles, Joaquín Corbí, Carmen Román, José Mallebrera i María Jesús Prats.

Tambe destaquem el treball d’investigacio aportat per Rafael Sellers sobre l’inici de les confraries de Semana Santa, l’articul de Francisco Jaén dedicat al Germa Major i la fotografia de Luis Quiles en format poster que se troba en les pagines centrals. La revista, en format Din A4 i sense publicitat, conta en 32 pagines a tot color i una tirada de 450 eixemplars de distribucio gratuïta.

Les fotografies han segut aportades desinteressadament per Salva Palazón, José Antonio Palomares, Luis Quiles i Francisco Jaén


Donació a la Confraría

Finalisada la Semana Santa, Paquita García va entregar al Germa Major de la Confraria, la vesta, el capirot i la faixa que va vestir son pare, Juan García Payá. Juan va ser un dels membres fundadors de confraria en l'any 1943. Segons les anotacions en el llibre d'actes de la confraria, Juan García apareix en el numero nou del llistat de fundadors. 


Dimecres Sant

Un nefast Dimecres Sant li va donar l’esquena pronte a les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat. El mati i la vesprada va ser una incertea, de mirades al cel i consultes meteorologiques a on les probabilitats de pluja mos anaven mentalisant de lo que finalment passaria.

Aproximadament a les huit de la vesprada varen començar a arribar a l’iglesia els primers portants encarregats del montage dels trons. La major part eren de la Dolorosa perqué era esta la que començava l’Estacio de Penitencia. Rapidament començaren a preparar el tro per si finalment es decidia eixir en provesso, de sobte, una fort tromba d’aigua va fer necessaria una reunió d’urgencia entre les directives de la Dolorosa i la Soletat. En eixe moment no era qüestio de prendre una decisio sino d’assumir un risc innecessari. Despres de valorar les altes possibilitats de pluja i velant pel patrimoni de les confraries, els germans majors sentenciaren la suspensio de la provesso.

Les confraries varen ser conscients, en tot moment, de l’esforç i les hores d’ensajos dedicades per portants i bandes de tambors i cornetes, aixina com del desig dels confrares de llum d’eixir en proveso. Pero, en eixos dificils moments s’havia d’impondre el sentit comu als desijos que marcava el cor.

Despres de comunicar la noticia als confrares presents en el temple, el silenci es va fer durant alguns segons, quedant un ambient funebre. Pronte el rostre dels presents es va desfigurar. ¡Quin moment! Tant d’esforç i ensajos dissolts per una caprichosa pluja que no deixava de caure. "Si voleu un muscle a on plorar, aci estem", se sentia dir ad alguns directius, intentant aplacar la plorera de rabia d’alguns germans. Desencant, decepcio i pena, que despres de digerir la noticia, varen donar pas a una serena comprensio de l’evidencia.

Res de lo que aquella nit va passar estava previst, mai (que yo recorde) s’havia suspes una provesso en Dimecres Sant. Eixa nit havia de ser de recolliment i de fe. Les confraries havien d’haver baixat pel carrer Major per a recorrer el cor d’un barri volgut per tota la ciutat. La Goleja i els seus veïns esperaven orgullosos els pasos de la Dolorosa i la Soletat, portades a muscles pels portants i acompanyades d’un eixercit confrare.

Despres de recorrer els estrets carrilons d’este entranyable barri, cada confraria havia de prendre un cami diferent per a coincidir en el carrer de l’astronom Pérez Verdú, a on s’havia previst que es vixqueren els moments mes emocionants de la nit. Les imagens protagonisarien una trobada, acompanyades per les notes musicals de les dos bandes de tambors i cornetes que interpretarien "Presentado a Sevilla". Sense dubte, l’acte mes esperat pels fidels que any rere any acompanyen la provesso de Dimecres Sant.

Ara que tot ha passat, puc afirmar que la pluja va ofegar l’ilusio de tots els germans confares, chiquets i adults, que vixqueren el seu particular calvari de Dimecres Sant.

Ni la confraria dels Dolors, ni la de la Soletat varen poder iniciar la seua Estacio de Penitencia, pero les dos varen entrar dins dels nostres cors nazarens, a on mes brillen els nostres sentiments. El Dimecres Sant no va rebre cap aplaudiment, pero sí moltes llagrimes dels seus confares, de la Dolorosa i la Soletat, que vullgueren compartir en elles el cami de fe.
L’any que ve sera...

Francisco Jaén

Crónica per a www.semanasantamonovar.es.tl


Silenci, es grava

Eixa podría ser la frase que se repetix en molts els ensajos que fan els portants i la banda de tambors. Gracies a l’iniciativa d’Alvaro Fenoll i la colaboracio d’Antonio Díaz i Mario Vidal s’està gravant un documental a on s’arrepleguen tots els treballs previs a la Semana Santa: els preparatius, els ensajos de tambors i portants, el montage del tro, entrevistes, etc.
Per a la gravacio d’este documental d’aproximadament 30 minuts de duracio, s’estan combinant camares convencionals i atres de pes i grandaria reduïdes, utilisades, principalment, en l’espeleologia. La gravacio, que es va iniciar a principis d’est any, terminarà quan el capataç toque la campana per a començar la provesso del Dimecres Sant


Nous farols de ma


La Confraria va rebre esta semana deu nous farols de ma. Els fanals han sigut fabricats en Zamora i son frut de l'amistat en la Confraria de les Capes Pardes. Estos farols, fets a ma, s'incorporaran, junt als deu ya adquirits en 2008, a les provessons.
Els confrares interessats en portar algu dels nous farols en les proximes provessons de Dimecres i Divendres Sant, deuen comunicar-lo ad algún membre de la Junta Directiva per a la seua reserva.
15/03/2012


Revista anual de la Confraria 
 
Com be sabras, finalisada la Semana Santa, la Confraria editarà la revista anual. Si ho desiges pots participar en ella. Si eres membre de la Confraria te convidem a que escrigues un articul per a la seccio "La veu del Confrare" i mos el faces arribar. L'entrega pot ser personalment a qualsevol membre de la Junta Directiva o per correu electronic. No oblides que has d'indicar el teu nom i els teus llinages.
Anima't
.
 

Nova ubicacio per al encontre

Les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat cambien la ubicacio per a celebrar l’encontre en la nit del Dimecres Sant.
Despres de la declaracio en ruïna inminent, per part dels tecnics de l’Ajuntament, els murs del solar del carrer Lope de Vega, la regidora d’Urbanisme, Deseada Bellot, va transmetre la noticia al Germa Major de la Soletat. 
Els directius de la Dolorosa i la Soletat van decidir en una reunio conjunta el lloc alternatiu per a celebrar l'encontre del Dimecres Sant, el lloc triat es el carrer front al Centre de Salut.
Es pot vore el plano en el recorregut en l'apartat de "Recorregut Provessons 2012". 


Missa de la Confraria

La Santa Missa oferida per la Confraria de la Soletat se celebrarà el dissabte 10 de març a les 19:30h en l’esglesia de Sant Joan Batiste. Durant la ceremonia l’image titular de la Confraria permaneixerà en l’Altar Major de la parroquia.
Els confrares que vullguen participar en la missa a través de llectures, ofertori, etc. haura de comunicar-ho al Germa Major o als membres de la Junta Directiva.
Finalisada la comunio es beneiran els nous tambors adquirits per la Confraria per a l’ensaig dels chiquets que vullguen aprendre a tocar. Ademes, com en anys anteriors, els confrares que vullguen podran beneir les vestes i objectes de la confraria.


Mario Vidal presenta Cruz de Guía 2012


El confrare i portant de la Confraría de Nostra Senyora de la Soletat, Mario Vidal i Silvestre, sera l'encarregat de presentar la revista de la Semana Santa 2012 Cruz de Guía en la sexta edicio. Mario estudia periodisme en l'Universitat de Valencia i colabora en la Confraria traduint els continguts d'esta pagina electronica al valencià, en el seus articuls en la revista anual que edita la Confraria i en tots els proyectes que li demanen. 
La presentacio de la revista tindra lloc el proxim dumenge 19 de febrer a les 13 hores en l'auditori de la Casa de Cultura de Monover. 

Visita www.mariovidal.com. Puncha aci


Normes per a eixir en provesso 

Recordem als confrares que participen en les diferents provessons de la Confraria, que en la seccio de "Recorreguts provessonals 2012" es troben les normes d'obligat compliment. Tambe els informem que per a la provesso de Divendres Sant nomes es permetra l'entrada al temple als portants i encarregats de montar el tro. Els demes confrares esperaran per a formar i començar la provesso en el carrer Iglesia, a l'altura de la porta lateral d'acces al Temple.


Iníci dels ensajos

La reunio de portadors i banda de tambors, que es va realisar el passat dijous 12 de giner en la casa de germanor va decidir que els dies i horaris d’ensajos queden configurats de la següent manera:
La banda de tambors inicia els ensajos el dilluns 15 de giner a les 9 de la nit. Els ensajos tindran lloc els dilluns i dijous.
Els portadors començaran a ensajar el dilluns 23 de giner, a les 9 de la nit. Els ensajos seran els dilluns i dijous.
Els xiquets que vullguen iniciar els primers ensajos en la banda, hauran d’acodir els dissabtes a les 4 de la vesprada, a partir del dissabte 11 de febrer. 


Reunio de portadors i banda de tambors 

La confraria de Nostra Senyora de la Soletat informa a tots els germans confrares majors de 18 anys, que el proxim dijous 12 de giner, hi haura una reunio per a intercamviar impressions, confeccionar la llista de portadors per a la Semana Santa 2012, i decidir la data i hora d'inici dels ensajos. 
La reunio se celebrarà a les 21 hores en la casa de Germanor situada a les esquenes del Casino, en el carrer del Doctro Fleming nº1.
No ho penses més, deixa els teus peus a la Verge de la Soletat per a que puga eixir en provesso, i viu una experiencia unica i gratificant.

Tambe s'ha citat a la mateixa hora i lloc a tots els membres de la banda de tambors i als interessats en formar-ne part, en la finalitat de confeccionar la llista d'integrants i concretar els dies i la data d'inici dels ensajos.
Els chiquets que estiguen interessats en iniciar els seus primers ensajos en la banda de tambors, hauran d'anar acompanyats dels seus pares.


Donatiu a Cáritas Monóver

Cáritas Monòver desenrolla un treball important de recolzament i promocio social a diversos grups en situacio de precarietat i/o exclusio. La major part dels recursos de Cáritas provenen de les donacions privades i aportacions publiques. Els seus principals objectius son la lluita contra la pobrea, l’exclusio, l’intolerancia i la discriminacio.
La Confraria de la Soletat de Monover, sensibilisada en la necessitat per la que passen moltes families de la localitat ha entregat a Cáritas 100 litros d’oli i 15 quilos de sucre.
Esta chicoteta aportacio es una invitacio per a que resorgixca el nostre costat mes huma i sigam genersosos en els mes necessitats. Entre tots podem arreglar el Nadal a pares i chiquets que per desgracia patixen, no nomes la necessitat de l’afecte familiar, sino de les carencies basiques.
Es temps de Nadal. Viu senzillament per a que atres, senzillament puguen viure.


Bon Nadal


Una vegada mes, en l'arribada del Nadal, la vida palmita en sentiments fraterns, i una magina inocencia desperta en el nostre interior. Varem ser creats per Deu per a viure en comunio i volem amar i ser amats.

Bon Nadal en molt d'amor i feliç ninou 2012 a tota la comunitat cristiana.

Que la Mare de Déu de la Soletat, en el seu infinit amor i bondat, conseguixca que l'esperit del Nadal no nomes s'acoste a les nostres animes sino que tambe cale en elles.


Donatiu a Cáritas

Una de les finalitats de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat es la colaboracio en les institucions sense anim de lucre, encarregada de l’atencio als probres i marginats. Per ad aixo, la Confraria, sensibilisada en els mes desfavorits, destinarà un porcentage del seu pressupost a l’obra social. Proximament, la Confraria realisarà una entrega a Cáritas d’aliments de primera necessitat. Els que vullguen parcipar en esta obra social poden fer-ho aportant aliments no peridors o realisant aportacions voluntaries en el conte CAM. Tots els ingressos rebuts en el conte CAM 2090 0015 27 0101096960 es canviaran per aliments de primera necessitat i seran entregats a Cáritas de Monover.


Sorteig Loteria Nacional

En motiu del sorteig del dia 22 de decembre de la Loteria Nacional, la Confraria ha intercanviat en atres confraries de Monover, com la de Nostre Pare Jesus, Nostra Senyora dels Dolors i el Sant Sepulcre, decims per al sorteig de Nadal de 2011.
D'esta manera, la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat juga en este sorteig un decim dels números 92.737, 72.046, 86.744 i el nostre 19.246. Aprofitem per a agrair la colaboracio de tots els confrares i amics que han adquirit decims i participacions per ad este sorteig.
Molta sort a tots. 


Dumenge de Fira

El dumenge 27 de novembre, la Confraria estara present en la Fira, en la seua tradicional "paraeta" situada en la Plaça la Sala. Com ya es habitual, des de les 10 fins les 14 hores del dumenge 27, la Confraria participarà en els actes organisats per la Regidoria de Cultura en motiu de la Fira de Santa Caterina.
Obsequiarém als confrares, amics i public en general que mos visite en coca i moscatell, revistes de la Confraria i fotografies de bojaca. Ademes, podran adquirir: porta-retrats, pins, "cubrebalcons", clauers, loteria i atres articuls de la Confraria.


Loteria de Nadal 2011 

La confraria ya dispon de la loteria per al sorteig de Nadal del 22 de decembre. El número 19246 es pot adquirir en dècims (23 €uros) o paperetes (3 €uros), en els llocs de costum.
Enguany mos pot tocar, ¡no te quedes sense ell. 
  Des de la seua creacio, 79844 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.