Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Des del 27/4 fins el 4/10


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Des del 27/4 fins el 4/10
 
Des del 27/4 fins el 4/10

Puncha per a traduir al Castellà


Ací podeu trobar les notícies que fan referència a la nostra Confraria i a la Semana Santa de 2008. 

Visita al taller de restauració


El passat dissabte 4 d'octubre, membres de la Junta directiva i cambreres de la Verge van visitar el taller on l'Image de la confraria està siguent somesa ad un procés de restauració.
Els treballs en la restauració de la talla se troben en una fase molt alvançada. Segons Mònica Navarro, la seua tornada a Monòver se calcula per a finals del present mes o principis de novembre.
L'expedició desplaçada a Sant Joan va tornar satisfeta pel treball que està realisant la restauradora sobre la talla
.


Revista Creu de guia

El divendres 26 de setembre se va reunir, en els salons parroquials, el consell de redacció per la pròxima revista Creu de Guia. 
Revista que edita la Junta Major de Confraries de Semana Santa de Monòver junt a la regidoria de Cultural del Excelentíssim Ajuntament de Monòver. 
L'equip de redacció, ya va mantindre una primera pressa de contacte el passat més de juliol posponent l'inici dels treballs de redacció i montage a finals de setembre. El consell de redacció està format com en la passada edició, per tres membres de cada Confraria, sent enguany: Joanquín Corbí, Fco. José  Palomares i Francisco Jaén, els tres membres que representen a la nostra Confraria en dit consell.
Per ad esta edició la nostra Confraria és l'encarregada de triar la foto o montage fotogràfic de la portada.


Una foto en la seua absència

Com ya és conegut per tots, la nostra Titular se troba fora de la nostra ciutat, puix està sent somesa ad un procés de restauració, per això, i fins la seua tornada a Monòver, el passat dissabte 9 d'agost va ser colocada en la capelleta que ocupava l'image en l'Iglésia, una foto a escala. El "poster" ha segut colocat utilisant un sistema d'arreplegament automàtic que permetrà en el futur ser desplegat en facilitat quan Nostra Sra. de la Soletat abandone per qualsevol motiu la capelleta

La web de la Confraria en valencià

Feya un temps informàvem de l’inici dels treballs de traducció de la web al valencià, treballs que hui 8 - 08 - 2008 estem a disposició de presentar als postres visitants deixant en les seues mans l’opció de visitar la web en castellà o en valencià. A la web en castellà se l’unix un nou domini en valencià en els mateixos continguts i el mateix format de presentació, pero traduït al valencià seguint les Normes d’El Puig, convertint-se en la primera Confraria monovera en oferir als seus visitants la llibertat de triar l’idioma en el qué accedir a l’informació. 
En el box de la dreta reservat als enllaços de la confraria hem afegit un accés a la web en castellà que també se pot visitar en
www.cofradidelasoledad.es.tl 


Restauració de Nostra Sra. de la Soletat


El passat dijous 17 de juliol va ser traslladada l’Image de Nostra Sra. de la Soletat a la veïna localitat de Sant Joan d’Alacant per la seua restauració. 
En la seua absència una fotografia de tamany real ocupa el seu lloc en la capelleta des de la que es venerada en l’Iglésia de Sant Joan Batista. 
La seua restauració va ser aprovada per la Junta Directiva en una reunió celebrada el 17 de juny després d’haver solicitat diversos presuposts i vist diferents treballs i currículums. 
L’actuació més important tindrà lloc en la cara i les mans, en la consolidació de capa pictòrica, neteja mecànica i química de capa pictòrica, estucat, reintegració cromàtica en la tècnica del puntillisme, verniçat i protecció final aixina com la substitució de pestanyes i llàgrimes. 
També serà tractat el rest de la fusta en tècniques de disinsectació i protecció contra xilòfecs.
Els treballs de restauració se prolongaran durant dos mesos i han segut encarregats a Na Mónica Navarro, llicenciada en belles arts, especialitat de
restauració per la facultat de belles arts de La universitat de Barcelona en 1995.
A principis de setembre i coincidint en l’inici de les nostres festes majors en honor a la Verge del Remei, s’espera que torne l’image ya restaurada. 

Se va iniciar la distribució de la revista anual

El divendres 27 de juny, se va iniciar la distribució de bades entre els nostres confrares, de la quinta entrega de la revista anual de la Confraria. Una revista que tracta d’aproximar la Confraria a cada u dels seus confrares actuant com a llibre d’actes, a on se reflectix el treball realisat durant tot l’any, pròxims objectius, aixina com les opinions i valoracions dels Confrares. La portada la presidix una fotografia de la Nostra Titular, feta el 1955, any en qué va estrenar nou hàbit, sobre l’antiga carrossa esperant a eixir en la provessó de Divendres Sant. 
La revista té una tirada de 500 eixemplars, sent el seu contingut de 28 pàgines de tamany Din A4 i com en anteriors edicions sense publicitat.
Enguany s’ha solicitat a l’Ajuntament de Monòver la seua colaboració per a la publicació de la revista.


 
Regal d’un confrare

El passat dilluns 16 de juny, s’entregà a Lino Palomares en qualitat de Germà Major de la Confraria una pintura realisada per Carlos Quiles, confrare vinculat des de sempre a la Confraria, en la que colabora tots els anys en els preparatius de la Semana Santa i tot lo que se li demana, també ha segut portador de la Verge en 2004.

Aficionat ad este art, per a Carlos, la pintura és una vàlvula d’escap a la que recurrix en freqüència com a forma de relaxació i com a hobbie.

L’autor va fer entrega personalment del regal a la Confraria, no deixant indiferent als que se trobaven presents en eixe moment, valorant molt positivament la qualitat del treball.
La pintura està plasmada sobre un tauler de fusta en unes medides de 96 x 46cms. Mostra a dos confrares de nostra Confraria en trage de capuchó eixint en provessó, el primer d’ells sosté en la mà esquerra, un dels antics ciris. El treball quedarà expost en la Casa de Germanor junt ad atres fotografies i tifells de la Confraria.


Revista de la Confraria

Finalisat el terme de recepció d’artículs, la quinta entrega de la revista anual entre en la recta final. En la secció d’artículs d’enguany conta en la colaboració de: Màrio Vidal, Luis Quiles, Nicolás Vidal, Francisco Jaén, Joaquín Corbí, Pablo Jaén, Fco. José Palomares, Silvia Corbí i En Antoni Alcolea Martínez. 
Magda Martínez, Lourdes Jaén, Carlos Navarro, Luis y Carlos Quiles, Tito Caneu, Mª Jesús Prats i Conchitina Vidal, han colaborat aportant fotografies.
La correcció ortogràfica va ser a càrrec de María Ángeles i Lourdes Palomares.
La revista en una tirada de 500 eixemplars, enguany ha ampliat el seu contingut en 28 pàgines de tamany Din A4 i com en anteriors edicions, sense publicitat. S’espera que a finals del pròxim mes de juny, s’inicie la seua distribució de bades.
Entre els seus continguts cal destacar: l’artícul d’En Antonio Alcolea, els dedicats als portadors, banda de tambors, junta directiva, informe de tesoreria, història d’una carrossa, novetats 2008, la veu del confrare, fotos 2008, i pàgines dedicades a atres confraries aixina com la  Crònica de Semana Santa. 


Camisetes de la Confraria

Ya estan a la venda les camisetes confeccionades per a la Confraria. Idea a que partix d’Ernesto Verdú “Cuco”, responsable de la banda de tambors, quí va plantejar a la Junta Directiva la possibilitat de fer unes camisetes en el sagell de la Confraria commemorant el pròxim XX Aniversari de la banda de tambors. Les camisetes de color negre, serigrafiades en blanc i de mànega curta estan a la venda al  preu de 10 euros tant les de chic com les de chica, se poden adquirir en el Carrer Salamanca nº 11. 
No te quedes sense ella. 


Pàgina web en valencià

Pròximament la web oferirà la possibilitat de ser vista també en valencià. Màrio Vidal i Silvestre, estudiant de bachillerat, Confrare i membre de la banda de tambors de la nostra Confraria, va mostrar la seua disposició per a traduir el contingut de la web al valencià seguint les normes d’El Puig.
Durant estos últims dies s’ha iniciat el treball de traducció únicament interromput pels estudis i exàmens.


Reunió de la Junta Directiva


El dumenge 27 d’abril a les 10 del matí, se va reunir la Junta Directiva de la Confraria i els capataços del Tro, en un almorzar de treball. 
El bon clima que reina en la directiva de la Confraria, va propiciar este almorzar de Germanor que va aprofitar per a fer valoracions sobre la Semana Santa 2008 i preparar l’ordre de prioritats i novetats que la Confraria desenrollarà durant el present eixercici, i també en vistes ad un futur no molt llunt.
La contribució de la nostra Confraria a la Semana Santa 2008, va ser valorada per la Directiva com a molt positiva, resaltant la presència i el respecte que els nostres Confrares van mostrar en les provessons. 

 
  Des de la seua creacio, 79844 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.